Chuyên gia đề xuất đánh thuế chung cư trên 70 triệu đồng/m2 phù hợp hơn 50 triệu đồng/m2. (Ảnh: Hoàng Hà) Chuyên gia đề xuất đánh thuế chung cư trên 70 triệu đồng/m2 phù hợp hơn 50 triệu đồng/m2
Showing 1 of 54