Sau 15 năm, diện mạo Khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn còn dang dở, chưa đồng bộ về hạ tầng
Showing 1 of 55