Mỹ tuyên bố có quyền bắn hạ khí cầu Trung Quốc tiến vào không phận trái phép
Showing 1 of 4