Lễ hội Xuân Yên Tử thu hút hàng vạn người dân cùng Phật tử hành hương về miền đất Phật.
Showing 1 of 40