Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, thành phố Sầm Sơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, hiện đại, phù hợp với mọi lứa tuổi...
Showing 2 of 44