Vietnam Airlines sẽ bán máy bay, thoái vốn để xử lý lỗ và âm vốn chủ sở hữu
Showing 61 of 63