Washington sẵn sàng chia sẻ một số dữ liệu về lực lượng hạt nhân với Moscow nếu Nga quay lại tuân thủ hiệp ước vũ khí hạt nhân New START.
Showing 2 of 464