Nga nói lệnh bắt ông Putin sẽ gây hậu quả khủng khiếp với luật pháp quốc tế.
Showing 4 of 463