Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế 2023: Việt Nam có 45 tác phẩm với 4 huy chương Vàng ở các đề tài khác nhau
Showing 3 of 90