Theo hồ sơ, Dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đề xuất dự án và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT vào các năm 2015, 2016. Loại hình hợp đồng là xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại địa chỉ phường Quảng Cư, phường Trường Sơn, phường Bắc Sơn và phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn).

Theo hồ sơ, Dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đề xuất dự án và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT vào các năm 2015, 2016. Loại hình hợp đồng là xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại địa chỉ phường Quảng Cư, phường Trường Sơn, phường Bắc Sơn và phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn).

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết vào năm 2015, 2017, bao gồm các hạng mục: Khu Công trình công cộng có mục đích kinh doanh như bar - cafe giải khát; khu công trình phục vụ nhu cầu của khách tắm biển; khu vui chơi trẻ em; không gian nhạc nước; công trình nhà liên ngành; công trình nhà trông coi ngư lưới cụ; quảng trường thanh thiếu niên; khu công viên xanh... Tổng diện tích dự án là 319.860 m2.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết vào năm 2015, 2017, bao gồm các hạng mục: Khu Công trình công cộng có mục đích kinh doanh như bar - cafe giải khát; khu công trình phục vụ nhu cầu của khách tắm biển; khu vui chơi trẻ em; không gian nhạc nước; công trình nhà liên ngành; công trình nhà trông coi ngư lưới cụ; quảng trường thanh thiếu niên; khu công viên xanh... Tổng diện tích dự án là 319.860 m2.

Nhiều hạng mục đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Nhiều hạng mục đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Tổng mức đầu tư của dự án là 262,865 tỷ đồng. Dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chấp thuận chủ trương nghiệm thu, quyết toán và chấm dứt hợp đồng BOT tại văn bản số 1061 (ngày 10/8/2021), UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận tại văn bản số 12755 (ngày 20/8/2021.

Tổng mức đầu tư của dự án là 262,865 tỷ đồng. Dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chấp thuận chủ trương nghiệm thu, quyết toán và chấm dứt hợp đồng BOT tại văn bản số 1061 (ngày 10/8/2021), UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận tại văn bản số 12755 (ngày 20/8/2021.

Tháng 12/2021, dự án đã được Sở Xây dựng Thanh Hóa thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Tháng 12/2021, dự án đã được Sở Xây dựng Thanh Hóa thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Bảng dịch vụ một trong những hạng mục do FLC đầu tư tại dự án

Bảng dịch vụ một trong những hạng mục do FLC đầu tư tại dự án

Tháng 7/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, trong đó có đề xuất tự nguyện bàn giao hồ sơ hiện có và các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng cho UBND TP Sầm Sơn quản lý, khai thác khi chấm dứt Hợp đồng BOT mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không phải hoàn lại kinh phí Tập đoàn FLC đã đầu tư xây dựng.

Tháng 7/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, trong đó có đề xuất tự nguyện bàn giao hồ sơ hiện có và các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng cho UBND TP Sầm Sơn quản lý, khai thác khi chấm dứt Hợp đồng BOT mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không phải hoàn lại kinh phí Tập đoàn FLC đã đầu tư xây dựng.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Ngày 27/2, trao đổi nhanh với P.V báo Tiền Phong, ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cho biết, hiện thành phố đang phối hợp với cơ quan chức năng để chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ cũng như các hạng mục do FLC đã đầu tư tại Dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương

Ngày 27/2, trao đổi nhanh với P.V báo Tiền Phong, ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cho biết, hiện thành phố đang phối hợp với cơ quan chức năng để chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ cũng như các hạng mục do FLC đã đầu tư tại Dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương

Nguồn: T/H

Bình luận