Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long duyệt đội danh dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long duyệt đội danh dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm.

Nguồn: Tin Tức TTXVN

Bình luận